Εκθεση

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

CBBA Πεκίνου 2018

2018 Πεκίνο CBBA5
2018 Πεκίνο CBBA6
2018 Πεκίνο CBBA2
2018 Πεκίνο CBBA1
2018 Πεκίνο CBBA4

2016 ΚΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αθλητική επίδειξη Κίνας 2016

2017 ΚΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αθλητική επίδειξη Κίνας 2017

2018 ΚΙΝΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αθλητική επίδειξη Κίνας 2018

2016 IWF ΣΑΓΚΑΗ

Αθλητική έκθεση Κίνας 20192
Αθλητική έκθεση Κίνας 20191

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΚΙΝΑΣ 2020

Αθλητική επίδειξη Κίνας 2020

2016 IWF ΣΑΓΚΑΗ

Αθλητική Έκθεση Κίνας 2021

2016 IWF ΣΑΓΚΑΗ

2016 IWF Σαγκάη

2019 IWF

Αθλητική επίδειξη Κίνας 2020
Αθλητική Έκθεση Κίνας 2021
2016 IWF Σαγκάη

2019 FIBO ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2019 FIBO Γερμανία

ΕΚΘΕΣΗ ΣΑΓΓΚΑΗ

Έκθεση της Σαγκάης 1
Έκθεση της Σαγκάης 2
Έκθεση της Σαγκάης 3